Utredningen om energisparlån har letts av landshövdingen Göran Enander. Regeringen tillsatte utredningen den 14 juli 2016.

Bostadsminister Peter Eriksson.

Sveriges klimatpolitiska åtaganden kräver att vi minskar energianvändningen kraftigt, även i befintliga bostäder och lokaler. Utredningen innehåller flera intressanta åtgärder som skulle kunna bida till väsentligt minskade klimatutsläpp och bättre inomhusmiljöer. Jag tycker att Göran Enander bidrar med viktiga förslag i en avgörande fråga som nu behöver tas vidare genom den politiska beslutsprocessen, säger bostadsminister Peter Eriksson.

Läs utredningen på regeringens webbplats

Uppdaterad den