Utlysningarna vänder sig till en bredd av forskare och forskningsavdelningar inom samhällsvetenskap, humaniora, naturvetenskap och teknikvetenskaper som vill leda doktorandprojekt och samtidigt vidga sina vyer genom att arbeta tillsammans med andra vetenskapliga discipliner i forskning om energirelaterade samhällsutmaningar.

I den ena utlysningen välkomnas tvärvetenskapliga projektförslag som studerar frågor som rör energi- och samhällsrelaterade utmaningar för energisystemen. Projektförslagen ska omfatta två till tre doktorander från minst två deltagande lärosäten för fyra års studier. Tillsammans ska handledare och tilltänkta doktorander i projektet ha sin tillhörighet i både samhällsvetenskapliga/humanistiska discipliner, och naturvetenskaplig/teknisk forskning.

Till mer information på Energimyndighetens webbplats

I den andra utlysningen finns medel att söka för att organisera och driva ett Samverkansforum för Forskarskolan Energisystem som ska organisera forskarskolans kurser och verksamhet samt hålla ihop samarbetet mellan de tvärvetenskapliga projekten.

Till mer information på Energimyndighetens webbplats

Uppdaterad den