Nu släpps ett resultatblad som sammanfattar viktiga resultat och slutsatser från E2B2s projekt Sveby-projekt för utveckling av energiberäkningar, som har letts av Per Levin på Projektengagemang, som på Byggherrarnas uppdrag har varit ansvarig för projektet.

– Tävlingen och den nya standarden för undervisningslokaler ska leda till en ökad förståelse för beräkningar och vikten av noggrannhet. Det ska också göra att användarna av beräkningsprogram blir mer medvetna om var osäkerheterna finns. Målet är att alla ska räkna mer lika och få bättre precision i energiberäkningar, energimätning och energiverifieringar. Vi kan därigenom på ett bättre sätt säga hur vi uppfyller ställda krav på energiprestanda i byggnader, säger Per Levin.

Projektets syfte var att utveckla området energiberäkningar, främst genom att anordna en energiberäkningstävling. Tävlingsresultaten avser ge en förnyad uppfattning om spridningen i energiprognoser för nya byggnader samt öka användningen av Svebys riktlinjer för beräkningar, i detta fall rapporten Brukarindata för undervisningslokaler som avses definiera normalt brukande enligt Boverkets byggregler.

Läs mer och ladda ned resultatbladet!

Uppdaterad den