Gå till innehållet

Livscykelanalys för byggnader i en internationell kontext

International Energy Agency's (IEA) Annex 72 ska utveckla livscykelanalyser i byggnader. Med stöd från E2B2 kan Sverige delta i detta arbete. Det innebär att Sverige kan påverka det internationella arbetet kring metodutveckling och harmonisering av livscykelanalyser i byggnader, men också att resultat från projektet i ett tidigt skede kan tillämpas i svenska regelverk.

De investeringsbeslut som tas för byggnader är avgörande för deras miljöpåverkan under flera decennier framöver eftersom byggnader har lång livslängd. Livscykelanalyser (LCA) är en bra metod som ger information om byggnaders miljöpåverkan och kompletterar den ekonomiska informationen om byggnaden. LCA hjälper till att vidta åtgärder för att öka resurseffektiviteten för byggnader och byggande.

Arbetet med livscykelanalyser (LCA) i byggnader har pågått i mer än 20 år, trots det är det fortfarande en hel del skillnader internationellt för hur analyserna räknas fram.

- Arbetet har pågått länge, men det är faktiskt först nu som LCA börjar bli intressant för en bredare tillämpning och dessutom införs i lagstiftning i flera länder. Då ställs frågor på sin spets om hur man tillämpar livscykelanalyser och det finns ett behov av att harmonisera hur man räknar. Det blir också tydligt att det måste finnas enkla metoder att räkna ut livscykelanalyserna i byggnader, säger Tove Malmqvist, docent på KTH och en av tre svenska representanter i IEAs Annex 72.

I Annex 72 deltar länder från hela världen, men majoriteten är europeiska. Målet med projektet är framförallt att arbeta med metodutveckling och harmonisering av LCA i byggnader, så att man i högre grad arbetar med gemensamma robusta metoder oavsett land. Projektet är också en plattform för att utbyta erfarenheter och kunskap inom partnerländerna samt att få fler länder att börja använda LCA i byggnader.

Läs mer om livscykelanalys för byggnader i en internationell kontext här.

Uppdaterad den