Det blåser upp till orkanvindar i RISEs testanläggning i Borås. Här sätter forskarna regn- och vindskyddet på hårda prov. Om inte detta skikt fungerar på ett bra sätt riskerar isoleringsmaterialet att bli vått eller så kan vinden blåsa igenom isoleringsmaterialet. Det i sin tur leder till att isoleringsmaterialet förlorar sin isolerande förmåga, med hög energianvändning som en av följderna.

På RISE har man i tidigare projekt inom E2B2 studerat lufttätheten i klimatskalet. I detta projekt studerar man skiktet utanför isoleringen.

– Nu har vi vänt på väggen och fokuserar på att undersöka funktion och beständighet hos det regn- och vindtätande skiktet bakom byggnadens fasadskikt. Målet i detta projekt är att ta fram en provningsmetod för detta. Det är något som producenter av fasader kommer att ha stor nytta av, menar Ulf Antonsson på RISE, som leder projektet.

Läs mer om Testmetod för funktion och beständighet hos regn- och vindskydd

Uppdaterad den