I takt med ökade energikrav har också isoleringen blivit allt tjockare i ytterväggarna - dagens murade ytterväggar har en total tjocklek på mellan 400 och 500 mm. Det har flera nackdelar, framförallt att byggnaden därigenom tappar viktig yta.

– I detta projekt kommer vi att bygga en ny generation murade väggar, som är ytförstärkta med stål, glas- eller kolfiber. Det slimmar väggens storlek. Ytförstärkning har utvecklats för att förbättra murade byggnaders motstånd mot jordbävningslaster. Här använder vi samma teknik, men för att kunna lägga på mer isolering och därigenom spara energi, förklarar Miklós Molnár, universitetslektor och den som leder projektet ”Energi- och resurseffektiva murade ytterväggar”.

De förväntade effekterna sett ur energisynpunkt är stora menar Miklós Molnar.

– Vi räknar med att kunna sänka väggarnas U-värde med 30-40 procent och med en energibesparingsnivå på 20-30 procent. Besparingsnivån på nationell nivå är beräknad till 25-30 GWh per år och kommer att öka över tid, allteftersom fler byggnader uppförs med den förbättrade prestandan.

Läs mer om energi- och resurseffektiva murade ytterväggar här!

Uppdaterad den