I det här projektet har forskare vid Linnéuniversitetet undersökt olika strategier för att minimera energianvändningen och utsläppet av växthusgaser vid produktion, drift och nedmontering av flerbostadshus i trä eller betong byggda enligt svensk byggnorm och passivhusstandard.

Studien visar bland annat att trähusbyggande både har lägre energibehov och mindre utsläpp än husbyggande i betong.

Här kan du ladda ner slutrapport och resultatblad.

Uppdaterad den