– Målet är att lösningen ska kunna användas i fabrikstillverkade lägenheter som kan byggas snabbt och till ett pris som många har råd med. Och då med riktigt bra inomhusklimat, säger Johnny Gentzel, tekniskt ansvarig för projektet.

Delar av tekniken har tidigare testats i två skolor i Uppsala kommun. Då installerade Johnny Gentzel och filterleverantören Camfil ett ventilationssystem med filter som normalt sett enbart används i renrum. Detta kombinerades med ett koldioxidreglerat friskluftsintag. Lösningen fungerade mycket bra, men var dyr och utrymmeskrävande. För att kunna använda den i bostäder används därför här ett byggnadselement gjort av cellplast som kan integrera ventilationskomponenterna i bostadens väggar.

Ventilationslösningen består av ett ventilationsväggelement med kanaler och sensorsystem. Den kombineras sedan med en recirkulerande luftrening, där luften renas under hela dygnet. Istället för ett storskaligt system som är brukligt, kommer denna ventilationslösning att installeras i varje rum och i respektive rum ska det finnas sensorstyrning.

För att prova detta i verklig miljö kommer man i projektet att bygga en forskningslägenhet på 35 kvadratmeter, där det under testperioden kommer att bo 1-2 personer. Lägenheten kommer att placeras i närheten av Ångströmlaboratoriet i Uppsala och forskare vid Ångströmlaboratoriet kommer också att vara involverade i projektet.

Läs mer om ny teknik för väggintegrerad ventilation här.

Uppdaterad den