Att genomföra forskarskolan visade sig dock vara svårare än förväntat. Orsakerna är flera, framförallt att handledarna hade ont om tid för att samverka, det fanns få doktorander inom ämnet på KTH samt att det fanns många olika forskningsprojekt med få gemensamma nämnare och olika tidplaner.

Det senare visar på den brist i samordning som forskarskolan skulle förbättra, men det blev samtidigt ett hinder för att öka samordningen och definiera/initiera nya forskningsprojekt.

Det har trots svårigheterna varit lärorikt att driva en forskarskola och projektet har lett till en större insikt hur forskningen planeras och drivs på de olika deltagande högskolorna.

Du kan läsa mer om projektet och ladda ner projektets resultatblad här.

Uppdaterad den