Analyser av energianvändning i byggnader liksom certifieringssystem och modeller av bostadsbeståndet utgår från en konstant inomhustemperatur och fokuserar på byggnadsrelaterad inverkan på energianvändningen.

– Detta leder ofta till skillnader mellan beräknad och faktisk energianvändning, där man både överskattar och underskattar energianvändningen. Det är därför viktigt att förstå påverkan av olika faktorer när man utformar strategier för energibesparing. Energiberäkningar behöver både utgå från byggnadsrelaterade faktorer och utifrån människors beteende, säger Despoina Teli, docent vid Chalmers och den som leder projektet.

Hur uppnår olika människor termisk komfort i sina hem? Vilka villkor föredrar de? Finns det beteendemönster i deras uppvärmning? Vad anses vara rimlig eller överdriven och energiintensiv värmekomfort? Dessa frågor är viktiga, men sällan adresserade och i detta projekt kommer man att jobba på att besvara dessa frågeställningar.

Läs mer om bättre energiberäkningar här.

Uppdaterad den