Under 2018 installerades nästan lika mycket solceller i Sverige som installerats under de föregående 20 åren. Bakom den stora ökningen finns flera samverkande faktorer, framförallt en prispress på solceller, politiska styrmedel som främjar solel samt en ökad medvetenhet hos fastighetsägare.

– Men trots väldigt bra förutsättningar så tvekar många fastighetsägare. I ett tidigare projekt kunde vi se att det finns en stor klimatnytta att installera solceller på miljonprogrammen. Vi tog på pappret fram konceptlösningar för prefabricerade takelement med solceller, som också kan erbjuda flera kvalitetsvinster, säger Peter Kovacs, forskningsingenjör vid RISE och den som leder studien ”Optimerad renovering för effektiva solcellstak”.

Läs mer om optimerad renovering för effektiva solcellstak här.

Uppdaterad den