Trenden går mot allt fler aktivitetsbaserade kontorsarbetsplatser, som är arbetsplatser utformade för att stödja flera olika arbetsuppgifter. Där finns utöver öppna kontorslandskap även avskilda ytor för koncentrerat arbete och telefonsamtal liksom olika typer av mötesrum. Syftet är framförallt att uppnå resurseffektiva och kreativa arbetsmiljöer.

Energimässigt finns det stora vinster att göra genom att byta från kontor med enskilda rum till aktivitetsbaserat kontor. Sverige har som målsättning att sänka energiförbrukningen per ytenhet med 20 procent till år 2020 och med 50 procent fram till år 2050. Ju mindre yta som används, desto mindre energi behövs, för exempelvis uppvärmning. Det finns företag som kunnat minska sin totala energianvändning med så mycket som 90 procent genom att flytta sin verksamhet till en modern och flexibel kontorsbyggnad.

Studier visar dock att alla inte trivs att arbeta i kontor av detta slag.

– Det finns begränsat med forskning som undersöker kombinationen av energieffektiva aktivitetsbaserade kontor och hur människor som jobbar där mår. Just den sammankopplingen är vad vi ska göra i denna studie, säger Maria Håkansson, forskare vid RISE och den som leder projektet.

Läs mer om bättre arbetsmiljö i energieffektiva aktivitetsbaserade kontor här.

Uppdaterad den