Martin Andersson och Anna Land

Anna Land, programansvarig för E2B2 på IQ Samhällsbyggnad hälsade välkommen tillsammans med Martin Andersson på Energimyndigheten De berättade om E2B2, projekten vi finansierar och den tredje utlysningen, som just nu utvärderar inkomna ansökningar.

Innan lunch fick deltagarna mingla och presentera posters för projekten de genomför, och delta i en kort workshop om synteser i E2B2 med syfte att ta fram idéer, tips och erfarenheter som kan användas inom programmet.

Eftermiddagen ägnades helt åt en inspirationsföreläsning och workshop om forskningskommunikation hållna av Johan Lindahl och Johannes Krunegård från Westander. Under föreläsningen gick de igenom tio tips om forskningskommunikation, och stort utrymme gavs åt deltagarnas frågor och funderingar kring ämnet.

Johan & Johannes, Westander

Därefter fick deltagarna själva praktiskt öva sig på att formulera kortfattade och lättbegripliga budskap för att kommunicera sina resultat. Genom att skriva ner vilket samhällsproblem projektet syftar till att lösa, vad lösningen till det samhällsproblemet är och slutligen hur deras projektresultat bidrar till att lösa det samhällsproblemet, och sedan bearbeta texten de skrivit, fick deltagarna i slutet av workshopen fram ett lättkommunicerat budskap att ta med sig i kontakten med målgrupper och media.

Efter en kort avslutning av dagen bjöds de deltagare som ville in till en guidad visning av utställningen Flygande betong – byggelementen som förändrade världen på Arkdes.

Under dagen delade vi ut E2B2s projektkatalog med beskrivningar av alla pågående projekt. Du kan ladda ner projektkatalogen i PDF-form här.

Johan och Johannes från Westander delade ut sin broschyr PR-handboken 2020 som bland annat innehåller 10 tips om forkningskommunikation och 10 tips om pressmeddelanden. Du kan ladda ner den på Westander.se.

Vill du ta del av Johans och Johannes presentationsbilder, skicka ett mail till Björn Ängerfors på E2B2s kansli.

Uppdaterad den