Nya byggnader använder allt mindre energi och den energi som används ska, enligt svenska mål, i allt högre uträckning vara förnybar. Striktare krav leder exempelvis till bättre klimatskal och mer effektiva värmeväxlare. Det gör samtidigt att brukarnas inverkan på energi- och effektanvändning får allt större betydelse och mätvärden om användningen blir allt viktigare. Samtidigt visar det sig att endast 19 procent av de byggnader som energiklassats uppfyller energianvändningskraven för byggnader färdigställda efter 2014. Det finns därmed en stor förbättringspotential.

– Den digitala tekniken har revolutionerat möjligheterna att mäta. Det finns därför väldigt mycket mätvärden när det gäller byggnader, men det viktigaste är ju att man mäter det som man vill använda och att man använder det man mäter. Risken är annars att man har mängder med mätdata som ingen faktiskt använder eller att man missar väsentliga delar, säger Hans Bagge, universitetslektor på LTH och den som leder projektet.

I projektet kommer forskarna vid LTH att gå igenom mätdata som Energimyndigheten har samlat in från ett 40-tal nära-nollenergibyggnader.

Läs mer om nyttiggörande av mätdata från nära-nollenergibyggnader – analyser och visualisering här.

Uppdaterad den