Till skillnad från de stora marknaderna för solel runt om i världen, så har Sverige regelbundet snö på vintern. Kombinationen solelanläggning och snö är något som är lite studerat. I detta projekt kommer forskare vid RISE att beräkna hur underliggande konstruktioner belastas beroende på hur snö ackumulerar på solelanläggningen. De ska också undersöka hur moduler belastas i verkliga snöförhållanden samt vilka tekniker som är lämpliga att använda för att hålla panelerna snöfria.

– Bakgrunden till projektet är att vi i en tidigare studie kring solelanläggningar i norra Sverige upptäckte att flera solcellsmoduler vid olika anläggningar hade krossats efter en snörik, men inte extrem, vinter och i vissa fall hade även taket under fått smärre skador. Om det blir skador på tak, eller i värsta fall takras som kan kopplas till en solelanläggning, skulle det kunna leda till att fastighetsägare inte vågar installera solelanläggningar och expansionen av solel skulle därmed kunna stanna av, säger Anna Malou Petersson, verksamhetsledare vid RISE och den som leder projektet.

– Det är därför viktigt att vi nu i ett tidigt skede av utbyggnaden kan samla kunskap om solel i nordiska förhållanden med regelbunden snö och implementera det i utformning och underhåll av solelanläggningar. Därigenom kan vi förhoppningsvis undvika både materiella och ekonomiska skador och dessutom optimera anläggningen, säger Anna Malou Petersson.

Här kan du läsa mer om effekter och hantering av snölaster vid takmonterade solelanläggningar.

Uppdaterad den