Dag Haugum är forskare vid Luleå tekniska universitet och i december ska han åka till Antarktis för att forska under en månad. Han var där redan för 30 år sedan och gjorde mätningar på den då nybyggda forskningsstationen Wasa. Nu är det dags igen. Denna gång för att undersöka hur träbyggnaden har påverkats av de extrema påfrestningar som klimatet på Antarktis innebär.

– Det kan röra sig om en temperaturskillnad på 60 grader i en vägg. När solen ligger på kan det bli 40 grader varmt, för att sedan under natten bli -20 grader. Vi ska ta reda på vad ett extremt väder av detta slag innebär för byggkonstruktionen, berättar Dag Haugum.

Det kan exempelvis handla om att hitta delar och konstruktionslösningar som kan vara extra känsliga för klimatförändringar och extrema vädersituationer. Rent konkret kan undersökningen handla om hur en väggkonstruktion med eller utan luftspalt påverkar beständighet, täthet och energiflöden. Ur ett miljö- och livscykelperspektiv kommer Dag Haugum också att studera hur väl de olika konstruktionerna står sig i förhållande till varandra.

Här kan du läsa mer om långtidsstudien av byggnader av trä i kallt klimat.

Uppdaterad den