Tid och datum: onsdag den 29 januari 2020 kl. 11.30-13.00
Plats: A Working Lab, Johanneberg Science Park, Göteborg

Det går att spara mycket energi om man utformar ett kontor som en aktivitetsbaserad arbetsplats jämfört med om de som arbetar där har egna rum. Men forskning pekar på att effektiviteten kan gå ut över de anställdas välmående och arbetsmiljö. Ett forskningsprojekt inom E2B2 har tittat närmare på detta. Under en kunskapslunch får vi veta mer om vad projektet kommit fram till. Vi får också möta Vasakronan som delar med sig av sina erfarenheter av aktivitetsbaserade kontor, både hos sig själva och hos sina kunder.

Program

Från 11.30 serveras enklare lunch

12.00 Välkommen
Anna Land, programansvarig E2B2 samt representant från A Working Lab

Bättre arbetsmiljö i energieffektiva aktivitetsbaserade kontor.
Maria Håkansson, projektledare, RISE
Cecilia Katzeff, KTH
Marie Joelsson, Akademiska Hus

Vasakronans erfarenheter av aktivitetsbaserade kontor
Kristina Pettersson Post, Regionchef Göteborg, Vasakronan

Frågor, reflektioner och diskussion

13.00 Avslutning

Läs mer om kunskapslunchen och anmäl dig och dina kollegor

Uppdaterad den