– De senaste tio åren har det skett ett paradigmskifte inom detta område, där arkitekter och antikvarier har gått från att vara tveksamma till göra förändringar i dessa byggnader till att idag vilja arbeta tillsammans på ett konstruktivt sätt för att spara energi och samtidigt bevara det kulturhistoriska, säger Tor Broström, professor i kulturvård vid Uppsala universitet.

Tillsammans med två kollegor från Uppsala universitet ingår han i International Energy Agency´s (IEA) forskningssamverkan för energieffektivisering i historiska byggnader (Task 59). Det övergripande målet med forskningssamverkan är att ta vara på den kunskap och erfarenhet som redan finns och göra den tillgänglig och användbar för olika målgrupper. Totalt delar 19 partners från 10 olika länder.

De svenska forskarna ska bland annat utvärdera standarden för förbättring av energiprestanda i historiska byggnader och intervjua såväl användare som de som valt att inte använda standarden vid energirenoveringar, för att därigenom utveckla den vidare.

Till Internationell forskningssamverkan för energieffektivisering i historiska byggnader

Uppdaterad den