Projektet Branschsamarbete för avancerad analys av värmedistribution och uppvärmningsbehov, BRAVA, handlar om att stärka den analytiska förmågan hos fjärrvärmeföretag genom att öka samarbetet inom branschen och mellan företag och akademin.

Med hjälp av avancerad analys, artificiell intelligens och maskininlärning ska automatiseringsgraden förbättras och precisionen i att exempelvis identifiera avvikelser och mönster runt energianvändning och leverans av värme och kyla öka. En ny portal för säker delning av data inom projektet har lanserats för deltagande bolag inom FutureHeat och Smart Energi.

–Du som är från akademin eller institut är välkommen att ta del av de data vi tillhandahåller och bidra med din analyskunskap kring avancerad analys, artificiell intelligens och maskininlärning, säger projektledaren Maria Hansson, Ferrologic/SmartEnergi.

Här hittar du mer information om vad som efterfrågas i ett lunchseminarium som hölls den 11 feb. Ett annat sätt är att gå på konferensen Data Science inom Fjärrvärme den 24 mars i Stockholm.

Läs mer om projektet Data Science BRAVA och anmäl dig till Data Science Community så kommer du få löpande uppdateringar och inbjudan till intressanta event och online-sessioner.

Källa: Futureheat - ett program i Energiforsk

Uppdaterad den