Energimyndigheten publicerar löpande information som berör myndighetens olika ansvarsområden. Här hittar du bland annat information som berör forskning- och innovationsstöd, projekt och samarbeten.

Till Energimyndighetens information

IQ Samhällsbyggnad, som är koordinator och kansli för E2B2, följer också utvecklingen.

Till IQ Samhällsbyggnads information

Uppdaterad den