Markvärmeväxlare för komfortkyla använder enbart el till en pump som cirkulerar vatten i de monterade borrhålen. Det innebär att man använder 70-80 procent mindre energi jämfört med om komfortkylan produceras med en eldriven kylmaskin. Markvärmeväxlaren kan dessutom användas för att minska byggnadens värmebehov under uppvärmningssäsongen. Det finns därmed flera fördelar om man kan öka användningen av frikyla med markvärmeväxlare. En markvärmeväxlare har dock en begränsning gällande den temperatur som kan användas för att kyla en byggnad med hjälp av traditionella luftkylare och kylbafflar.

– Det finns en betydligt större potential att använda frikyla med hjälp av markvärmeväxlare (U-rör i borrhål i berg) än att enbart kyla direkt med uteluften. Intresset att använda markvärmeväxlare för komfortkyla har dessutom ökat genom att man har utvecklat borrhålsteknik, markkollektorer och rumsapparater för högre temperaturer, säger Jan-Olof Dalenbäck, professor vid Chalmers och den som leder projektet.

Läs mer om projektet

Uppdaterad den