Renovering studeras oftast som ensaksfråga, antingen med fokus på de boendes möjligheter att bo kvar, eller på energitekniska möjligheter eller ekonomisk genomförbarhet.

– De boendes behov ställs ofta i motsats till fastighetsägare och energimål. Samtidigt saknas det stora studier på hur de boende faktiskt ser på energifrågor, vad en energirenovering kan skapa för värden för dem och deras vilja att bidra till att energimål uppnås, säger Paula Femenias, docent vid Chalmers och den som leder projektet ”Samsyn vid energirenovering – hyresgästen i fokus”.

Projektet bygger på ett ettårigt pilotprojekt där tre bostadsbolag i Göteborg deltar och kommer att pågå fram till 2021. Målet är att intervjua alla som har flyttat, under denna period, i samband med att en renovering har genomförts. Renoveringarna har bestått av allt från mindre åtgärder som fönsterbyte till omfattande renoveringar med bland annat stambyten.

Läs mer om projektet

Uppdaterad den