– Idag råder det bostadsbrist i många städer samtidigt som många vill flytta till städer. Infrastrukturen för energi, vatten och avlopp är på vissa håll hårt belastad, vilket blir en begränsning vid förtätning i en stad. Vi ser därför att det finns drivkrafter att skapa ett boende som är helt off-grid, säger Pär Löfstedt, varumärkesstrateg på Yellon.

Företaget arbetar brett från strategi till arkitektur samt med produktdesign och reklam. Det är också Yellon som är initiativtagare till konceptet som nu ska utvärderas. Konceptet kallas YEAH vilket står för Yellon Environmental and Aestethic Housing och syftar till att skapa off-grid-boende i urbana miljöer. I detta projekt ingår även RISE, det kommunala bostadsbolaget Vätterhem samt Mälardalens Högskola.

Konceptet bygger på en grupp med energieffektiva bostadshus som ska vara off-grid och ha tillgång till 100 procent förnybar energiförsörjning. Även vatten- och avloppssystemet ska vara off-grid och recirkulation av vatten, värmeåtervinning från avloppet liksom ventilationen påverkar energilösningens utformning. Eftersom energisystemet ska vara självförsörjande hela året krävs stora och kostsamma energilagringslösningar. Det innebär att man i projektet kommer att utveckla modeller och genomföra simuleringar för att få nödvändiga insikter hur systemet kan optimeras för att minimera kostnader för investering och drift.

– Projektet ska ge oss svar på ett antal viktiga frågor och hjälpa till i beslutsprocessen. Vi ser redan att det finns ett stort intresse för vårt koncept, vilket talar för att det ligger rätt i tiden, säger Pär Löfstedt.

Läs mer om projektet

Uppdaterad den