Det pågår en stor omställning av det svenska elsystemet. Den nya elproduktionen kommer från förnybara energikällor som vindkraft och sol. Denna produktion är väderberoende och inte lika planerbar som vattenkraft, kärnkraft och kraftvärme. Samtidigt sker en elektrifiering i samhället, där efterfrågan ökar rejält. Stamledningarna är inte anpassade för detta, vilket har lett till effektbrist i flera städer. I detta läge blir det extra viktigt med kunder som kan använda elen mer flexibelt. Här har Energimarknadsinspektionen pekat ut privata hushåll som en outnyttjad resurs för flexibel elanvändning.

‒ Samtidigt finns det lite kunskap om hur införandet av smarta mätare kan främja hushållens roll i ett hållbart energisystem, särskilt om man ser till att hushåll är väldigt olika, säger Cecilia Katzeff, docent vid KTH och den som leder detta forskningsprojekt.

Läs mer om projektet

Uppdaterad den