Datordrivna optimeringar innebär exempelvis maskininlärning och genetiska algoritmer. De används i allt större utsträckning i andra branschen, exempelvis inom flygindustrin, för att kunna fatta mer hållbara beslut under projekteringsfasen. Men inom byggsektorn är det fortfarande ovanligt att använda datordriva optimeringar.

– De metoder som byggsektorn använder idag, under projekteringsfasen, är baserade på parametrisk analys. Dessa metoder kräver mycket tid för att hitta en optimal designlösning som minimerar kostnader, energianvändning och koldioxidutsläpp av byggnader ur ett livscykelperspektiv, förklarar Farshid Shadram vid IVL och den som leder projektet.

– Användning av datordrivna optimeringar har flera fördelar, inte minst gör det att man tidseffektivt kan analysera ett betydande antal designlösningar och identifiera den optimala lösningen som förbättrar byggnaders hållbarhetsprestanda ur ett livscykelperspektiv, säger Farshid Shadram.

Läs mer om projektet

Uppdaterad den