Trots att världen står för inför nya utmaningar är det viktigt för omställningen till ett hållbart samhälle att hålla fast i och utveckla pågående forskningsinsatser. E2B2 har ett högt söktryck och Energimyndigheten menar att programmet är viktigt för omställningsarbetet i att utveckla ett hållbart samhälle.

– Det är jätteroligt att vi fortsätter satsa på byggande och boende. E2B2 är vår största satsning på forskning och innovation inom området och har en central roll för att åstadkomma verklig resurs- och energieffektivisering inom bebyggelsen, säger Anna Pettersson, handläggare för E2B2 på Energimyndigheten.

En ny utlysning förväntas öppna i juni där projekten som godkänns kan pågå fram till sista december 2024.

Läs mer om förlängningen av E2B2 på Energimyndighetens webbplats

Uppdaterad den