Vårt sätt att leva och de val vi gör i vardagen har en betydande påverkan på samhällets energi- och resursanvändning. Om Sverige ska uppnå sina energi- och klimatpolitiska mål behöver vi göra förändringar på såväl individ- som samhällsnivå.

Nu är den femte utlysningen i Energimyndighetens program "Design för energieffektiv vardag" öppen för ansökningar. Utlysningen omfattar 20 miljoner kronor och är öppen för ansökningar fram till och med den 10 september 2020.

Utlysningen välkomnar projekt inom programmets två forsknings- och utvecklingsområden "Kunskap och kompetens" och "Innovation och teknik för resurseffektivitet". Projektansökningar välkomnas särskilt som berör:

  • Hur designprocessen och produktutveckling kan användas för att skapa mer resurseffektiva produkter och tjänster med hänsyn till hela livscykeln.
  • Hur verksamheter kan ställa om sina affärsmodeller till att bli mer resurseffektiva och cirkulära.
  • Hur goda vanor, affärsmodeller och beteenden kan utvecklas, bibehållas och stärkas samtidigt som energisystemet och samhället ställs om.

Till Design för energieffektiv vardag - utlysning 5

Uppdaterad den