För att sprida kunskap om framgångsrika renoveringsprojekt och hitta goda exempel ordnar Sveriges Allmännytta för sjätte året i rad tävlingen Årets bästa renoveringsprojekt.

De fyra tävlande i år är E2B2-projektet Tunabyggens renovering av bostadsområdet Tjärna ängar, Gavlegårdarnas förnyelse av stadsdelen Nordost, Enköpings Hyresbostäders renovering av Romberga och Svenska Bostäders ombyggnad av Kvarteret Hedvig.

Projekten betygssätts enligt tolv kriterier om bland annat nytänkande, boendepåverkan, mötesplatser, ekonomi och bevarande av kvaliteter.

– De nominerade projekten visar så tydligt vad som är viktigt när man jobbar mer renovering och upprustning av våra lite äldre bostadsbestånd. Det handlar om så mycket mer än bara ett byggprojekt. Vi måste utgå från de boende och deras behov, säger Sofia Heintz, fastighetsutvecklingsexpert på Sveriges Allmännytta.

Att skapa delaktighet är centralt, betonar hon – och dessutom en schysst miljö och tillvaro för de boende under själva renoveringsperioden, som ofta mycket lång.

Varsam effektiv renovering med minimal hyrespåverkan i Tjärna ängar

I samarbete med Högskolan i Dalarna har Tunabyggen genomfört ett forskningsprojekt inom E2B2 som innebär att husen renoverats varsamt och kostnadseffektivt. Målet var halverad energianvändning med fokus på social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet för att skapa en levande och trygg stadsdel fler mötesplatser och säkrare trafiklösningar.

Läs mer på E2B2s webbplats:

Varsam energieffektiv renovering Tjärna ängar
Hållbarhet vid renovering – en jämförelse i Tjärna ängar

Uppdaterad den