Om IEA

International Energy Agency (IEA) är OECD-ländernas samarbetsorgan för energifrågor. IEA strävar efter att utforma en säker och hållbar energiframtid för alla.

Den årliga rapporten World Energy Outlook ger en heltäckande bild av hur det globala energisystemet kan utvecklas under de kommande decennierna.

I World Energy Outlook 2020 är det tydligt att Covid-19 pandemin har orsakat fler störningar i energisektorn än någon annan händelse i modern tid. Effekterna av pandemin kommer att finnas kvar under flera år framöver. Det är för tidigt att säga om dagens kris utgör ett bakslag för ansträngningarna att åstadkomma en säker energiförsörjning i ett hållbart energisystem eller en katalysator som påskyndar förändringstakten.

Pandemin är långt ifrån över, många osäkerhetsfaktorer kvarstår och avgörande energipolitiska beslut har inte fattats än. Med fokus på de avgörande, närmaste 10 åren, analyseras olika vägar ut från Covid-19 krisen fram till 2030. I en tid där vägvalen blir avgörande för energisektorn och globala åtgärder för att möta utmaningarna inom klimatområdet, beskriver World Energy Outlook 2020 den avgörande betydelsen av hur olika val, möjligheter och potentiella misstag kommer att forma den framtida utvecklingen.

Till rapporten på IEA:s webbplats

Uppdaterad den