Energimyndigheten välkomnar sökande i den sjätte utlysningen i E2B2. Du som vill bidra till forskning och utveckling av ny kunskap, teknik, tjänster och metoder som bidrar till en hållbar energi- och resursanvändning i bebyggelsen är välkommen att söka stöd för forsknings- eller utvecklingsprojekt.

Utlysningen stänger den 15 september 2021. Ansöker gör du i Energimyndighetens nya verktyg Mina Sidor. Ansökan ska i första hand skrivas på svenska och vara komplett när den lämnas in.

Hjälp med "Mina Sidor"

Du har möjlighet att titta in Energimyndighetens öppna hjälpstuga. Där kan du kan få hjälp om du har frågor om inloggningen eller ansökningsformuläret i Mina sidor.

Hjälpstugan är öppen följande tider via Microsoft Teams.

  • 9 september kl. 9.00-11.00
  • 15 september kl. 13.00-15.00
  • 12 oktober kl. 13.00-15.00
  • 20 oktober kl. 13.00-15.00

Till information och länk till hjälpstugan på Energimyndighetens webbplats

Uppdaterad den