- Energifattigdom har hittills varit ett relativt oanvänt begrepp i en svensk kontext men har seglat upp i samhällsdebatten i samband med energikrisen och de höga elpriserna, berättade Jenny von Platten under disputationen.

I avhandlingen visar Jenny att orättvisor har skett i energiomställningen under det senaste decenniet; att de är strukturella och inte slumpmässiga; och att det dessutom finns fortsatt risk att orättvisor uppstår och att ojämlikhet byggs in i framtida energisystem. Låginkomsthushåll är särskilt utsatta för risk för energifattigdom och det finns ett systematiskt samband med att energiomställningen har ett så stort fokus på teknisk effektivitet.

Vad är energifattigdom?

Begreppet energifattigdom har olika innebörd beroende på var vi befinner oss, men inom Europa, där infrastrukturen i stor utsträckning finns på plats, handlar energifattigdom oftast om hushållens ekonomiska (o)förmåga att tillgodose sina energibehov.

Begreppet beskriver de kompromisser hushåll kan stå inför gällande energikostnader i allmänhet och uppvärmningskostnader i synnerhet.

- Det behövs en ökad integrering av sociala perspektiv inom energipolitiken, och min avhandling ger praktiskt stöd för mer rättvisa vägar framåt, förklarar Jenny von Platten.

Läs mer om Jenny von Platten och hennes forskning här.

Effektarena - energiutmaningar för småhus

Jenny von Platten kommer att berätta om energifattigdom under E2B2:s Effektarena den 8 februari 2023. Effektarena syftar till att sprida kunskapen från E2B2 och göra den användbar men också att skapa möten och dialog mellan forskare och tillämpare. Den här gången ligger fokus på energiutmaningar i småhussektorn.

Läs mer om Effektarena här.

Uppdaterad den