"Energidelning inom Embassy of Sharing", kallar Ulla Janson sitt projekt där forskare vid Lunds Tekniska Högskola tittar på en fjärrvärmelösning där man kan både värma och kyla byggnader från samma system.

– Beroende på vad behovet är för stunden så värmer man upp vattnet till rätt temperatur. Systemet gör det möjligt att ta överskottsvärme från exempelvis ett kontor till att värma varmvatten i en bostad i närheten. Systemet har ett gemensamt distributionsnät och så höjer och sänker man temperaturen på vattnet i systemet beroende på vad som efterfrågas i respektive fastighet, säger Ulla Janson.

Att dela energi kan ge stora vinster – både att minska mängden köpt energi vilket sparar pengar, men också för klimatet genom att man minskar behovet av ny energitillförsel! Läs mer om projektet här.

Energiutmaningar för småhus

Ulla Janson är en av de som pratar på E2B2:s Effektarena den 8 februari och som i år fokuserar på energiutmaningar för småhus. Effektarena syftar till att sprida kunskapen från E2B2 och göra den användbar men också att skapa möten och dialog mellan forskare och tillämpare. Vi vänder oss särskilt till dig som arbetar med energieffektivisering inom småhusområdet - som byggentreprenör, hustillverkare, leverantör av material, installationer och komponenter, teknisk konsult eller forskare.

Läs mer om Effektarena och anmäl dig här.

Uppdaterad den