Tillsammans med forskare vid Mälardalens universitet har Peter Ekman arbetat med forskningsprojektet som tagits fram i samarbete med fastighetsbolag och Fastigheterna Stockholm och som mynnat ut i modellen som ska hjälpa fastighetsbolag att jobba i en mer hållbar riktning.

– Vi vill hjälpa fastighetsbolagen att bli säkrare i sina val av innovationer. Grundfrågan var hur fastighetsbolag snabbare och bättre kan få in hållbara innovationer i fastighetsbranschen och samtidigt öka engagemanget hos hyresgästerna utifrån ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet, säger Peter Ekman till Förvaltarforum.

Förvaltarforum har också intervjuat Michael Eskils, hållbarhetschef på AMF Fastigheter, som har medverkat i forskningsprojektet och testat modellen på deras webbaserade verktyg "klimatportalen" där hyresgäster kan följa sin energianvändning och klimatpåverkan.

– Det är allt vanligare att våra hyresgäster efterfrågar hållbarhetsdata. Via Klimatportalen kan vi på ett enkelt sätt förmedla det. Vilket underlättar vår administration och är en service till våra hyresgäster, säger Michael Eskils till Förvaltarforum.

Läs artikeln i sin helhet på Förvaltarforums hemsida här.

För fastighetsbranschen pågår en förändring för att kunna följa tuffare regler och lagar, men också för att svara mot hyresgästers ökade krav på hållbarhet. Modellen som Peter och hans kollegor har tagit fram, gör det enklare för fastighetsbolagen att välja lösningar och innovationer som är en god affär och som samtidigt tar hänsyn till hållbarhetskriterierna.

Presentation om modellen

Den 30 november 2022 presenterade Peter Ekman modellen vid E2B2:s digitala kunskapslunch. För dig som inte kunde medverka då finns webbinariet inspelat. Se nedan.

Deltog gjorde även Michael Eskils som berättade hur AMF Fastigheter arbetar med hållbarhet, hur de balanserar investeringar och deras tankar om managementmodellen. Medverkade gjorde också Johan Wejdmark, affärsutvecklare på Fastighetsägarna Stockholm, som berättade om resurseffektivisering och vikten av att säkerställa resultat.

Läs gärna mer om projektet ”Balanserad styrning för smarta fastigheter” här.

Uppdaterad den