Värmeförlusttal är en enkel indikator på en byggnads värmebehov och som också kan säkra ett lågt effektbehov. Men vad är värmeförlusttal och hur kan det användas?

På E2B2s kunskapswebbinarium "Effektiva byggnader med låga värmeförluster och effektbehov", medverkade Eje Sandberg, Forum för Energieffektivt Byggande samt projektledare för E2B2-projektet ”Metoder och användning av värmeförlusttal i praktiken – LFM30”, för att reda ut begreppen men också nyttan med värmeförlusttal, samt ge tips och länkar på de stöd och hjälpmedel som E2B2-projektet har resulterat i.

Medverkade gjorde också Helena Bülow-Hübe, FOJAB, som berättade hur det är att projektera med värmeförlusttal. Helena började arbeta med värmeförlusttal redan 2006 och tycker sedan dess att det har varit bra att jobba med, från tidigt skede och längs arbetets gång. Björn Berggren, Sveriges Allmännytta, medverkade också för att prata om effektmättal och hur det skiljer sig men också liknar värmeförlusttal.

Ta del av inspelningen här:

Program

12.00 Välkommen!
Anna Land, programansvarig E2B2, hälsar välkommen och presenterar E2B2.

Byggnadens värmeförlusttal – en viktig del i klimatarbetet
Malmö lokala klimatinitiativ har valt ett värmeförlusttal som målgränsvärde för energianvändning i driftskedet. Vi reder ut begreppen och nyttan med detta, samt ger tips och länkar på de stöd och hjälpmedel som E2B2 projektet har resulterat i.
Eje Sandberg, Projektledare för E2B2 projektet Metoder och användning av värmeförlusttal i praktiken – LFM30 samt konsult och ordförande i Forum för Energieffektivt Byggande.

Beräkning av värmeförlusttal, praktiska erfarenheter vid projektering och uppföljning av energiprestanda
Värmeförlusttalet är ett enkelt och användbart mått för att styra och leda byggnadsprojekt mot en låg energiprestanda. Det lämpar sig särskilt väl i tidigt programskede men även vid uppföljning av byggnaders drift. Helena berättar ur sin erfarenhet som energisamordnare.
Helena Bülow-Hübe, miljö- och energichef på FOJAB

Sveriges Allmännyttas arbete för att säkerställa låga effektbehov
Inom Sveriges Allmännyttas Klimatinitiativ använder man effektmätetal för att minska behovet av den allra smutsigaste energin. Hur gör man och vilka likheter finns med värmeförlusttal?
Björn Berggren, energiexpert Sveriges Allmännytta

Frågor, reflektion & diskussion

13.00 Avslut

Moderator för kunskapslunchen var Åsa Wahlström, affärsområdeschef Byggd miljö, CIT Renergy och adjungerad professor Lunds Tekniska Högskola. Åsa har bland annat lett ett uppdrag för Energimyndigheten att undersöka olika kompletterande krav till byggreglerna, som utgår från byggnadens använda energi, varav ett var just värmeförlusttal. Uppdraget användes för att samverka med Boverket inför redovisning av ett särskilt regeringsuppdrag 2021.