Den 12 april sändes E2B2s Effektarena från GS1 Studio i Stockholm, på temat smart bebyggelse och smarta byggnader. Intresset var stort där närmare 170 personer hade anmält sig för att följa webbinariet. Under en förmiddag varvades presentationer av forskare med panelsamtal mellan experter, behovsägare och beslutsfattare, samt ett forskarsvep där tio E2B2-projekt berättade om sitt arbete och nådda resultat. Vi fick också en presentation och rundtur hos KTH Live-In Lab, och en mycket intressant framtidsspaning.

- Under den här förmiddagen visade vi upp lösningar som tar vara på den digitala transformationens potential - byggnader som är uppkopplade, flexibla och automatiserade och bebyggelse som delar på resurser och tillsammans spar energi, och mycket mer, säger Anna Land strax efter att vårens Effektarena i E2B2 hade avslutats.

Anna Land berättar vidare att ungefär 40 procent av energin som används i Sverige, används i bebyggelsen. Ungefär lika mycket används i industrin och dubbelt så mycket som i transportsystemet. Det här är en utmaning och där forsknings- och innovationsprogrammet E2B2 har stor betydelse.

-Tittar man på framtidsprognoser och scenarier, så visar de på en tydlig elektrifieringstrend och det här kommer framför allt inom industrin, men också i transportsystemet, och samtidigt så är den byggda miljön den sektor som använder mest el idag. Här behöver det ske förändringar och det här en av grundutmaningarna som vi i E2B2 jobbar med, att hitta smartare sätt att använda energin på, säger Anna Land.

E2B2 jobbar exempelvis med att utveckla verktyg som hjälper i olika beslutssituationer, oavsett om du är samhällsbyggare eller villaägare. Här byggs också kunskap om effektiva styrsystem och möjligheter för mer automatiserade byggnader. Hur kan digitala stöd bidra till mer klimatsmart bebyggelse och bättre renovering? Och hur är det egentligen att bo i ett hus med smart teknik? Vad finns det för risker och möjligheter med digital transformation? Det var några av frågorna som Effektarenan fokuserade på.

Inspelning av Effektarenan den 12 april 2024

Hade du inte möjlighet att följa livesändningen av Effektarenan, så finns eventet inspelat. Se nedan.

Program

Välkomna
Caroline Szyber, moderator och Anna Land, programansvarig, E2B2

Vad är egentligen smart bebyggelse och smarta byggnader?
Johanna Mossberg, Energimyndigheten, Thomas Olofsson, Umeå universitet och Henrik Oretorp, Eirhem


Hushållens roll i smart bebyggelse
Cecilia Katzeff, Kungliga Tekniska Högskolan


Forskarsvep


Hållbara energival för husägare – vad passar bäst?
Nelson Sommerfeldt, Kungliga Tekniska Högskolan

Spara, energirådgivaren för din fastighet
Oleksii Pasichnyi, Kungliga Tekniska Högskolan


Panelsamtal

Hur påverkas boende av smart bebyggelse och smarta byggnader?
Johanna Mossberg, Energimyndigheten, Thomas Olofsson, Umeå universitet, Henrik Oretorp, Eirhem och Cecilia Katzeff, Kungliga Tekniska Högskolan

Forskarsvep

När elbilen flyttar in – samkörning med värmepump
Carolina Hiller, RISE

Mikronät för smarta och hållbara byggnader
Qianwen Xu, Kungliga Tekniska Högskolan

Artificiell intelligens för tolkning av renoveringsbehov
Claes Sandels, RISE

Big data-analys för energieffektivisering av städer
Hossein Shahrokni, Kungliga Tekniska Högskolan

Presentation och rundtur

KTH LIve-In Lab
Marco Molinari, Kungliga Tekniska Högskolan


Panelsamtal

Möjligheter och risker med digital transformation
Peter Ekman, Mälardalens universitet, Micke Dimadis, Einar Mattsson och Susanne Nellemann Ek, BIM Alliance


Framtidsspaning
Kristina Gabrielii, Smart Built Environment


Forskarsvep

Flex-o-Mat: möjligheter med effektutjämning i storkök
Therese Fernlund, Stuns Stift

Artificiell intelligens för minskat värmeläckage i staden
Aitor De Andres Gonzalez

Utveckling av smarta solcellsfönster
Stefan Karlsson, RISE

Renovering med 3D-printat återvunnet biomaterial
Malgorzata Zboinska, Chalmers

Panelsamtal

Nya innovationer och tillämpningar
Peter Ekman, Mälardalens universitet, Micke Dimadis, Einar Mattsson, Susanne Nellemann Ek, BIM Alliance och David Almroth, GS1 Sweden


Avslut

Uppdaterad den