Börjar:
Slutar:
Ort:
Webbinarium
Kostnad:
Avgiftsfritt

Renovering för ett hållbart samhälle

På E2B2s mötesplats Effektarenan tar vi oss an gemensamma utmaningar som vi bara kan lösa tillsammans. Den här gången är renovering i fokus!

Det finns ett stort behov av omfattande renovering av byggnader i Sverige, inte minst för att vi ska få ett hållbart samhälle och nå klimatmålen. Trots detta så sker inte energieffektivisering, renovering och ombyggnad i den omfattning som det borde. Många nämner bristen på lönsamhet som det största hindret men menar även att tillgången på finansiering och brist på nödvändig kunskap är väsentliga hinder.

Under Effektarenan reder vi ut hur vi kan minska hindren och öka renoveringstakten i Sverige. Vi träffar experter och forskare och möter dem som befinner sig mitt i pågående renoveringsprojekt. Vad krävs egentligen för ett lyckat renoveringsprojekt? Tillsammans undersöker vi vad som behöver förändras eller utvecklas.

Vi välkomnar alla intresserade men särskilt fastighetsägare och byggherrar, kommuner, entreprenörer, konsulter och arkitekter. Tillsammans kan vi göra skillnad!

Varmt välkomna!

Helena Blomquist, programledare och moderator

Händelserikt och inspirerande program

Journalisten Helena Blomquist lotsar oss genom ett spännande och annorlunda program. Vi bjuds på film, dyker ner i scensamtal och får besök av en hemlig gäst. Forskare med koll på det senaste inom renovering presenterar sina upptäckter och publiken bjuds in i ett digitalt mingel med kunskapsutbyte. Vi får också bland annat höra Boverket berätta om det nya stödet för energieffektiviserande renovering.

En expertpanel följer oss genom programmet bestående av:

Karl Törnmarck som är projektledare för renovering och ombyggnad på Sveriges allmännytta. Karl har lång erfarenhet av hållbarhetsfrågor inom samhällsbyggnadssektorn.

Kristina Mjörnell från RISE som också är också Adjungerad professor i Byggnadsfysik vid Lunds Universitet. Hon har forskat om energieffektivisering och Hållbar renovering de senaste 15 åren.

Mathias Normand är enhetschef för enheten resurseffektiv bebyggelse på Energimyndigheten och ansvarig för de satsningar som Energimyndigheten gör inom bebyggelseområdet.

Anmälan

Det kostar ingenting att delta på Effektarenan, eventet är avgiftsfritt!

Anmäl dig nu!

Uppdaterad den