Mallar

För att hålla ihop E2B2 visuellt och underlätta användning av forskningsresultaten använder vi mallar inom programmet. Mallarna ska också underlätta för er som arbetar inom E2B2.

I början av projektet:

För att de nyheter och resultat som tas fram i ert forskningsprojekt ska bli efterfrågade och komma till nytta behöver de kommuniceras. Kommunikationsplanen görs i mallen som ni hittar nedan och skickas till programkansliets kommunikatör.

Mall för kommunikationsplan

Under projektets gång:

Lägesredovisningar ska lämnas in till Energimyndigheten under projektets gång. Datum för lägesredovisningarna står i beslutet om stöd som ni fått av Energimyndigheten.

Större ändringar i projektet (till exempel förändringar i mål och genomförande, ändring av slutdatum eller byte av projektledare) ska inte vänta utan kommuniceras direkt.

Lägesredovisningar och ändringar sker via Energimyndighetens e-tjänst "Mina sidor".

Till Energimyndighetens e-tjänst Mina Sidor

E-tjänsten Mina Sidor

I Energimyndighetens e-tjänst "Mina Sidor" gör du redovisningar och ändringar för ditt projekt.

Instruktioner - så använder du Mina Sidor

Till e-tjänsten Mina Sidor

Vid projektets slut:

Alla E2B2s projekt ska slutredovisa. Det görs via Energimyndighetens e-tjänst "Mina sidor".

Till Energimyndighetens e-tjänst Mina Sidor

Vi ser gärna att ni använder E2B2s mall för slutrapport i samband med att ni slutredovisar.

E2B2s mall för slutrapport

Övrigt projektmaterial

Loggor

Logotyp för E2B2 - ett program från Energimyndigheten där IQ Samhällsbyggnad är koordinator.

Inom ramen för E2B2 är det fritt att använda loggan/loggorna.

Klicka här för att spara ner loggan

För användning digitalt. Logotyp med transparent bakgrund och filformatet .png.

Du hittar också E2B2s logga samt IQ Samhällsbyggnads logga i IQ Samhällsbyggnads pressrum.

Energimyndighetens logga hittar du på Energimyndighetens hemsida.

Frågor

Om ni har frågor om rapporteringen eller e-tjänsten "Mina sidor" får ni gärna kontakta E2B2s handläggare på Energimyndigheten.

Om ni har några frågor angående mallarna är ni välkomna att kontakta E2B2s kommunikatör.