Intervju med forskaren

Läs vad forskaren Pimkamol Mattsson vid Lunds Tekniska Högskola har att säga om projektet!

Det är ofta som energieffektiva flerbostadshus inte når de uppsatta målen för energi, utan användningen är högre än förväntat. Detta trots att man ofta infört energieffektiv design och teknik. Syftet med detta projekt har varit att få en ökad förståelse av relationen mellan design, byggnad och boendes energianvändning.

I projektet har forskarna gjort intervjuer med yrkesverksamma inom byggnadsdesign och utveckling, en fältstudie som inkluderade Post-occupancy evaluation (POE) av fyra energieffektiva flerbostadshus, och en enkätstudie om motivation till energieffektiva beteende bland boende i flerbostadshus. De har därefter gjort en analys av den potential som finns för energibesparing.

Stor potential att spara energi

Fakta

Projekt: Förväntningar och handlingar – vägen mot energieffektivt beteende i bostadshus
Utförare: Lunds universitet
Samfinansiärer: Energimyndigheten

Projektstart: Januari 2020
Projektslut: Juni/juli 2022

Projektbudget: 4 597 939 kr

Projektledare: Pimkamol Mattsson

Energimyndighetens projektnummer: P49576-1

Resultaten visade att de boendes energirelaterade beteende både bidrog till att öka och minska byggnadens förväntade energianvändning. Samtidigt kan forskare se att potentialen i energibesparing genom beteendeförändring är lika stor som med en förbättring av hela byggnadsskalet eller att installera solceller i stor skala, så möjligheterna att minska energianvändningen är stor.

Studien visar också att det inte finns någon ”normal” energianvändare, utan att energianvändningen bland de boende varierar mycket. Skillnader hittats mellan ”hög” och ”låg” energianvändare var 3–4 gånger för hushållsel och mer än 8 gånger för varmvatten.

För att åstadkomma ytterligare minskningar av variationen i energianvändning i energieffektiva flerbostadshus bör standardalternativ för att optimera el-och varmvattenanvändning övervägas.

Webbinarium om projektet

Lär dig mer om projektet! På E2B2s webbinarium den 18 april 2023 presenterades resultat från projektet.

Komforten är central

Studien visar också att de boende ofta kopplar energianvändningen till komforten i lägenheten. Om den boende är missnöjd med komforten kan den därför använda mer energi än förväntat för att därigenom åstadkomma just bra komfort. Det är därför viktigt att de som bygger fastigheten och inför energieffektiv design inte gör det på bekostnad av att inomhusklimatet försämras. Då kan i stället elanvändningen bli hög.

Vidare tyder resultatet på att motivationen att spara energi har stor inverkan på hur mycket energi som används i energieffektiva flerfamiljshus. Genom att ha en genomtänkt designen i byggnaden och på energirelaterade apparater så underlättar det för många att spara energi. Det kan handla om allt från trappuppgångar med bra formgivning och belysningsförhållanden som skapar trygghet till snålspolande duschmunstycken.

Läs mer om projektet i slutrapporten nedan.

Viktiga resultat
  • Många energieffektiva flerbostadshus använder mer energi än kalkylerat. De boendes energianvändning är central för att nå mål om låg energianvändning.
  • Boende kopplar ofta samman sin energianvändning till komforten i lägenheten. Det är därför viktigt att de som bygger fastigheten och inför energieffektiv design inte gör det på bekostnad av att inomhusklimatet försämras. Det kan leda till onödigt hög energianvändning.
  • Potentialen att spara energi genom att de boende förändrar sitt beteende är lika stor som en förbättring av hela byggnadsskalet eller att installera solceller i stor skala.
  • En genomtänkt design i byggnaden och av energirelaterade apparater underlättar det energieffektiva boendet. Det kan exempelvis vara snålspolande duschmunstycken och placering av termostater.

Text: Ann-Sofie Borglund