Resurseffektiv installationsteknik är en viktig del i att kunna utveckla och optimera byggnader. Traditionella installationer erbjuder dock inte den infrastruktur som krävs för flexibla och energieffektiva bostäder. Installationer byggs in i väggen, vilket kräver en stor mängd kabel- och rördragning. Vägguttagen sitter där de är monterade och inte alltid där de faktiskt behövs.

Ytterligare ett problem med denna typ av rördragningar är att om man ska göra förändringar i elinstallationer, så uppstår ofta en hel del avfall. Vad gäller avfall från elinstallationer så går nära hälften till energiåtervinning i stället för att återanvändas. Det finns därför tydliga drivkrafter att minska mängderna som går till avfall.

Det svenska startupbolaget Arexor har utvecklat en lösning för flyttbara eluttag, som gör det enklare när man vill ändra eluttaget och som minskar avfallsmängderna från elinstallationer vid renovering.
– Vår lösning består av en list, som kan jämföras med en golvlist. I listen finns ett integrerat femledarsystem för el och kommunikation, förklarar Catharina Holm, vd på Arexor.

Fakta

Projekt: Bidra till resurseffektivt byggande och boende

Koordinator: Arexor AB

Projektstart: Februari 2022
Projektslut: Mars 2023
Projektbudget: 600 000

Projektledare: Catharina Holm

Energimyndighetens projektnummer: P2021-00264

Listen installeras av en elinstallatör och ansluts genom en eller ett fåtal matningspunkter i varje rum. Vid renovering kan existerande uttag användas som matningspunkter och inga nya kablar behöver dras.
– De boende kan själva placera eluttagen där de önskar på listen. Detta genom att klicka i eluttaget och vrida om, så är eluttaget på plats, säger Catharina Holm.

I detta projekt kommer bolaget att ta sitt designkoncept till konstruktion. De ska även göra en testinstallation i prototypform – för skarp installation krävs godkänd och certifierad produkt – och sammanställa klimatberäkningar baserat på en slutlig produkt.

– Vårt slutgiltiga mål är att vi ska få fram en produkt färdig för kommersialisering. Vi kommer inte riktigt ända fram under detta projekt, men det är en viktig och bra bit på väg. För oss som startup är bidrag som detta avgörande. Vi har under utvecklingen hela tiden haft kontakt med installatörer och vi har fått bra respons att de ser detta som en intressant produkt, säger Catharina Holm.

– Det finns idag ett par utländska bolag som tittar på liknande lösningar som vi har. Den största konkurrensen ser vi dock snarare från det invanda arbetssättet att installera el direkt i väggen. Det vill vi ändra på, avslutar Catharina Holm.

Text: Ann-Sofie Borglund