Bakom idén står civilingenjör Tobias von Haslingen. 2018 hoppade han av jobbet som IT-konsult för att, tillsammans med Maxim Minerskjöld och Lennart Lindgren, helt ägna sig åt att bygga en storskalig betongskrivare. Det är denna skrivare som har nu printat ut husstommen till Attefallhuset på 24 kvadratmeter. Till sin hjälp har han haft samarbetspartners inom betong- och byggbranschen, men också studenter.

– Under våren har sju studenter vid yrkeshögskolan Xenter i Botkyrka varit på plats. Pandemin gjorde att de hade svårt att få praktikplats, men vårt utvecklingsarbete att printa betongen har skett utomhus, vilket gjorde att vi kunde ta emot många praktikanter. Det har lett till att arbetet har gått snabbare än beräknat, så i juni stod huset klart, säger Tobias von Haslingen.

Fakta

Projekt: 3D-utskrift för en energieffektiv och resurseffektiv byggprocess
Utförare: Konkretprint AB
Samfinansiärer: Energimyndigheten, Betongindustri AB, Konkretprint AB, Botkyrka kommun, EPSCement AB, JM AB, Peab Sverige AB, Tyresö betong och bygg AB, Arbrå Concrete, Deventus AB

Projektstart: Januari 2021
Projektslut: Oktober 2023
Projektbudget: 6 219 520 kr

Projektledare: Tobias von Haslingen

Energimyndighetens projektnummer: P51769-1

Fördelarna med 3D-tekniken är många menar Tobias von Haslingen och pekar på att det leder till en minskad materialåtgång, färre transporter och en kortare byggtid. Han betonar också att det innebär betydligt färre byggfel eftersom hela byggprocessen ska vara digital. Just digitaliseringsprocessen blir nästa steg i detta forskningsprojekt.

– Vi har byggt huset på 30 dagar. Hur ska då en kommun agera kring tillståndsprocesser osv? Dagens rutiner är inte anpassade för att bygga hus så snabbt. För att få en förändring i bostadsbranschen så behövs en heldigital process. Vi kommer därför tillsammans med Botkyrka kommun att undersöka vad krävs för att göra detta, säger Tobias von Haslingen.

En annan del i projektet handlar om att rita ett heldigitalt hus med hjälp av en arkitektfirma och en konstruktör, så att robotar ska få styrkoder utan handpåläggning. Dagens programvara stödjer inte det sättet att arbeta utan behöver utvecklas.

Även om ett dessa delar i projektet är viktiga, så är det själva Attefallhuset som röner det stora intresset bland såväl media som i byggbranschen. Samtidigt är byggbranschen konservativ där arbetet utförs på liknande sätt som de senaste 50 åren. Det är därför inte lätt att introducera en ny teknik och ett nytt arbetssätt där robotar gör delar av arbetet.

– Men samtidigt finns det starka drivkrafter att se efter nya lösningar, för kostnaden för att bygga har ökat åtta gånger mer än andra kostnader i samhället under denna period och byggfelen uppgår årligen till många miljarder. Dessutom finns det en stor efterfrågan på billigare bostäder i många av Sveriges kommuner, säger Tobias von Haslingen som är optimistisk.

– Ska min teknologi fungera så måste robotar få en acceptans i byggbranschen. Trenden går idag mot robotisering och automatisering i hela samhället. Även byggandet behöver bli mer robotiserat liksom tillståndsprocessen. Det ska vi bidra med i det här projektet, säger Tobias von Haslingen.

Text: Ann-Sofie Borglund