ByggaE är utvecklad av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstutit och är en metod för att arbeta med energifrågorna från idé till förvaltning. Det innebär kvalitetssäkrad kravformulering, projektering och produktion. Metoden bygger på att kvaliteten, i respektive process, säkerställs genom att arbetet löpande dokumenteras, kommuniceras, kontrolleras och verifieras med hjälp av kvalitetsstyrande rutiner och checklistor.

– Metoden för upp energifrågorna högre på dagordningen, inte minst under byggtiden. Genom att arbeta systematiskt med energifrågorna under hela byggprocessen ökar möjligheterna att man gör bra lösningar. Risken finns annars att det är först när byggnaden är klar som man upptäcker åtgärder som hade gett minskad energianvändning, säger Anna-Lena Lane, projektledare på SP som leder ”ByggaE Bas – metod för kvalitetssäkring av energieffektivt byggande”

Fakta

Projekt: ByggaE Bas – metod för kvalitetssäkring av energieffektivt byggande Utförare: RISE Samfinansiärer: Energimyndigheten, Borås stad Stadskansliet, Göteborgs stad, SBUF, med flera Projektstart: mars 2016 Projektslut: december 2017 Projektbudget: 2 293 758 kr Projektledare: Anna-Lena Lane Energimyndighetens projektnummer: 41810-1

ByggaE började utvecklas 2011 och under åren 2014–2015 tillämpades och utvärderades metoden av olika aktörer i byggbranschen. Utvärderingen visade att användarna såg stor nytta med metoden, men att de tyckte att det var svårt att komma i gång med det praktiska arbetet.

– I detta projekt ska vi därför vidareutveckla metoden genom att ta fram en enklare version som tydligare lyfter fram de viktigaste delarna. Vi ska också göra en närmare koppling till andra kvalitetssäkringsmetoder som exempelvis Sveby, säger Anna-Lena Lane.

I projektet kommer man även att producera ett webbaserat introduktions- och instruktionsmaterial, vilket blir ett viktigt steg för att skapa ett mer lättillgängligt verktyg. Dessutom kommer åtta företag, som inte tidigare har arbetat med ByggaE, att få testa och utvärdera det webbaserade materialet, innan det lanseras. Detta så att metoden blir så användarvänlig och branschanpassad som möjligt.

Om ByggaE och Sveby

ByggaE är en kvalitetssäkringsmetod för att arbeta med energifrågor genom en hel byggprocess. I ByggaE finns checklistor och riktlinjer för hur energikraven ska beaktas och hur handlingar för kravställande och uppföljning ska tas fram. ByggaE är utvecklad av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Sveby är en annan kvalitetssäkringsmetod, viken drivs av Byggherrarna. Sveby står för ”Standardisera och verifiera energiprestanda i byggnader” och de har föreskrifter och mallar för hur avtal, mätning, besiktning och kontroll ska utföras. En närmare koppling mellan dessa metoder efterfrågas av branschen och ingår i detta projekt.

Text: Ann-Sofie Borglund