Fakta

Projekt: Holistisk livscykeloptimering i tidiga designfaser av byggnader
Utförare: Chalmers Tekniska Högskola
Samfinansiärer: Energimyndigheten

Projektstart: Januari 2021
Projektslut: December 2024
Projektbudget: 5 197 215 kr

Projektledare: Alexander Hollberg

Energimyndighetens projektnummer: P51715-1