Hatef Madani, är docent på KTH och den som leder projektet. Han har bland annat forskat inom smarta system för värme- och kylsystem. I tidigare projekt har han arbetat med Ericsson kring hållbarhetsfrågor och det var då han såg möjligheten att ta vara på överskottsvärmen från mobilnätbasstationer, så kallade enclosures.

– Ericssons fokus är kylningen av sina mobilnätbasstationer, medan jag såg att kylningen leder till att det finns överskottsvärme som kan komma till nytta, säger Hatef Madani.

Basstationer är mindre serverstationer som gör att det går att få bra kommunikation via mobiltelefoner. De är ofta belägna på tak på byggnader, vilket innebär att de är placerade i närheten av potentiella kunder som behöver både värme och tappvarmvatten. Detta projekt syftar till att återvinna värmen som idag leds bort från basstationerna. Hatef Madani menar att det kan leda till en rad fördelar och lyfter särskilt fram att det blir ett effektivare tekniskt system när man kombinerar det som kyl- och värmesystem.

Fakta

Projekt: Värme genom Data: "kostnadseffektiv AI-driven integration av mobilt nätverks värme till den byggda miljön”

Koordinator: Kungliga Tekniska Högskolan
Projektparter: Ericsson AB

Projektstart: November 2022
Projektslut: December 2024
Projektbudget: 4 859 000 kr

Projektledare: Hatef Madani

Energimyndighetens projektnummer: P2022-00881

– Genom smart kontroll och energilagring, för att matcha värmetillförsel och efterfrågan, kan man dessutom undvika toppeffekter och höga elpriser, säger han.

Potentialen är stor – enbart i Stockholm finns idag mer än 3000 mobilnätbasstationer på 10 kW eller högre.

– Det innebär att det finns omkring 30 MW värmeenergi tillgänglig i Stockholm som inte används. Temperaturen ligger på 30–55 grader, beroende på hur stor efterfrågan är på kylning, säger Hatef Madani och fortsätter:

– I Sverige är vi duktiga på att ta vara på restvärme, från bland annat datacenter, vilken sedan används i fjärrvärmesystem. Datacenter är byggnader med infrastruktur som syns tydligt, medan mobilnätbasstationer ofta finns på tak, vilket gör att det inte är synliga på alls samma sätt. De är dessutom utspridda, men å andra sidan ligger de väldigt nära potentiella kunder som behöver värmen.

I projektet ska man designa ett innovativt termiskt system och optimera hela systemet.

– Det blir viktigt att kunna lagra värmen, för det kommer att finnas som mest överskottsvärme när många använder sin mobil vilket oftast är mitt på dagen, men då är det inte störst behov av värme och varmvatten så därför blir möjligheterna att lagra värmen viktiga, säger Hatef Madani.

En AI-driven kontrollfunktion ska utvecklas för matchning mellan behov, tillgång och lagring av värme som sedan ska demonstreras på KTH.

– Därefter hoppas jag att vi kan få en förlängning på projektet och testa tekniken i några olika typer av byggnader. Längre fram behöver man även såklart undersöka affärsmodellen, men nu fokuserar vi på tekniken, avslutar Hatef Madani.

Av Ann-Sofie Borglund