Intresset för solceller på byggnaders tak ökar. Att välja byggnadsintegrerade solceller har flera fördelar, bland annat bidrar det till att byggnaders klimatpåverkan minskar genom att man ersätter passiva material med aktiva byggmaterial som genererar energi från en förnybar energikälla. Trots fördelarna är det få fastighetsägare som väljer byggnadsintegrerade solceller. Orsaken är framförallt bristande erfarenheter och högre kostnader.

– Många fastighetsägare ser dessutom flera risker med byggnadsintegrerade solceller kring fukt, brand och konstruktion. Hindren uppfattas som så stora att många ger upp och väljer istället att installera solceller ovanpå det befintliga taket, säger Ricardo Bernardo, forskare vid LTH och den som leder projektet.

Om solceller

Vanligast är att solceller på fastigheter installeras på ett tak, medan byggnadsintegrerade solceller är en solcellslösning som är en del av taket eller fasaden.

– Det krävs en bredare kunskap om man ska lägga på byggnadsintegrerade solceller på taket och den saknar många fastighetsägare idag. I denna förstudie är därför en viktig målsättning att öka och samla kunskapen och också sprida den på ett nytt sätt, förklarar Ricardo Bernardo.

I projektet ska man försöka att hitta minst sex pilotprojekt runt om i Sverige som är villiga att installera byggnadsintegrerades solceller och man ska också skapa en referensgrupp med deltagare från flera discipliner. I nästa steg ska forskarna förbereda och följa upp dessa sex installationer samt uppföra en virtuell plattform som kan länka samman projekten och där kan deltagarna lära av varandras erfarenheter. En viktig fråga som forskarna vill få svar på är vad som krävs för att storskaliga projekt med byggnadsintegrerade solceller ska lyckas rent funktionellt, men också prismässigt.

Fakta

Projekt: Förstudie för ökad användning av byggnadsintegrerade solceller
Utförare: Lunds universitet
Samfinansiärer: Energimyndigheten

Projektstart: maj 2020
Projektslut: december 2021
Projektbudget: 499 345 kr

Projektledare: Luis Ricardo P.C. Bernardo

Energimyndighetens projektnummer: P50373-1

– Vi hoppas att fler ska välja byggnadsintegrerade solceller. Därför blir det viktigt att kunna presentera vilka kriterier som gör att satsningar på byggnadsintegrerade solceller uppfattas som framgångsrika. Att vi kan visa på praktiska erfarenheter ser vi också som avgörande för att få fler fastighetsägare att våga satsa på byggnadsintegrerade solceller.

– Ytterligare en viktig faktor är att de är estetiska. Det är med andra ord mycket som ska stämma, men fördelarna är så stora att vi hoppas att, efter nästa fas, få en bredare användning av byggnadsintegrerade solceller i svenska byggnader, avslutar Ricardo Bernardo.

Av Ann-Sofie Borglund