Det här projektet ska genom en systemlösning ge småhusägare en bättre möjlighet att installera ett högeffektivt bergvärmesystem med god lönsamhet. Systemlösningen baseras på högeffektiv bergvärmeteknik och solcellsteknik (PVT) med termisk funktion, vilken möjliggör återladdning av borrhål. Projektet ska mynna ut i ett förbättrat erbjudande och en arbetsmetod som kan användas över hela landet.

Projekt: Klusterinstallation för Sol-Geo-Hybrid - baserat på förnybar energi för effektiv energi och effekthushållning i bostäder
Koordinator: Samster AB
Projektpartner: Geobatteri AB, LKAB Wassara AB, Neoenergy Sweden AB, Samster AB

Projektstart: Mars 2022
Projektslut: December 2024
Projektbudget: 5 293 976

Projektledare: Kent Samuelsson

Energimyndighetens projektnummer: P2021-00262