Idag finns omkring 600 000 småhus i Sverige som värms upp direktverkande el eller luftluftvärmepump.

– Om man kan konvertera en stor andel av dessa småhus till bergvärme eller fjärrvärme kan vi spara bort effekt nästan lika stor andel som kärnkraften producerar idag, men kostnaden är en fjärdedel jämfört med att bygga ny kärnkraft, säger Kent Samuelsson, teknisk chef på Samster och den som leder detta projekt.

– Det finns med andra ord stora samhällsekonomiska vinster med att göra det. Om man skulle konvertera majoriteten av dessa villor till traditionell bergvärme finns en risk att borrhålen måste placeras för nära varandra, vilket i sin tur riskerar att leda till en långsiktig temperatursänkning i berget och därmed på sikt en betydande försämring av verkningsgraden på värmepumpen, säger han vidare.

Projekt: Klusterinstallation för Sol-Geo-Hybrid - baserat på förnybar energi för effektiv energi och effekthushållning i bostäder
Koordinator: Samster AB
Projektpartner: Geobatteri AB, LKAB Wassara AB, Neoenergy Sweden AB, Samster AB

Projektstart: Mars 2022
Projektslut: December 2024
Projektbudget: 5 293 976

Projektledare: Kent Samuelsson

Energimyndighetens projektnummer: P2021-00262

Bakom projektet står ett konsortium som består av Samster, GH Solutions, Geobatteri och NeoEnergy. De vill skapa ett energikluster i ett bostadsområde som idag har direktverkande el. Där kommer konsortiet att erbjuda värmelösningar som består av bergvärme tillsammans med solhybrider. En solhybrid är en solpanel som både producerar el och värme. Solpaneler ökar sin verkningsgrad när dom kyls och när man kombinerar solhybriden med bergvärme kan den kylas ner med kall vätska från bergvärmepumpen och värmen kan återladda borrhålet.

– Att vi vill genomföra ett energikluster av detta slag är också för att få ner kostnaderna eftersom det blir många kunder på samma plats, men det ger också miljöfördelar om man kan samordna allt, menar Kent Samuelsson.

– Idag borrar man med luft med hjälp av diesel, vilket inte är miljövänligt. Vi har tänkt att man i stället använder el och vattenborrning. Tack vare att vi återladdar med hjälp av solvärme, kan vi borra hålen närmare varandra och behöver inte heller borra lika djupt. Det sparar energi och man slipper också en hel del transporter av både personal och material vilket kan minska installationskostnaderna med betydande belopp, säger Kent Samuelsson.

Via en hemsida kommer småhusägare i det aktuella området kunna teckna sitt intresse och ju fler som är intresserade desto billigare kan installationen bli enligt konsortiet. När installationerna är klara kommer småhusägarna i energiklustret att ha tillgång till olika servicetjänster som kontrollfunktioner och larm.

– Vi tänker också att man ska kunna sälja effekttjänster från det här området. Om det blir ett ansträngt läge av elsystemet kan man med smarta styrfunktioner tillfälligt pausa elbilsladdning och värmepump i de här husen på ett kontrollerat sätt. Kunderna kommer fortsatt ha full bekvämlighet och värmen förvinner inte om systemet är avstängt någon timme, säger Kent Samuelsson.

Han ser stora möjligheter med energikluster av detta slag, men också en utmaning.

– Den stora utmaningen på kort sikt är att det är ont om installatörer, avslutar Kent Samuelsson.

Av Ann-Sofie Borglund