Fakta

Projekt: Nyckelfärdiga lösningar med solceller och energilagring
Utförare: Kungliga Tekniska Högskolan
Samfinansiärer: Energimyndigheten, North Volt AB, Einar Mattson AB

Projektstart: Januari 2021
Projektslut: December 2024
Projektbudget: 9 711 640 kr

Projektledare: Monika Topel Capriles

Energimyndighetens projektnummer: P51752-1