Uppvärmning och tappvarmvatten utgör cirka 80 procent av EU-hushållens energianvändning och en övervägande andel av energin kommer från fossila bränslen. Kan man få fler småhus att använda bergvärme finns det tydliga miljövinster att göra. Sverige är ett föregångsland vad gäller värmepumpar och i synnerhet bergvärme.

– Men man använder samma borrteknik nu, som när bergvärme började användas på 1980-talet. Samtidigt har småhusen som byggs nu betydligt lägre energianvändning. Vi vill därför i detta projekt anpassa borrhålen efter dagens värmepumpar och lågenergihus, berättar Oskar Räftegård, projektledare vid RISE och den som leder ”Optimerad bergvärme för småhus i Europa”.

I projektet kommer man att borra smalare borrhål vid RISEs forskningsvilla i Borås. Där kommer man också att använda en specialanpassad kollektorslang.

– Vi kommer även att se hur man kan industrialisera hela processen, så att den blir effektivare och billigare. Idag är det mer av ett hantverk att borra efter bergvärme, förklarar Oskar Räftegård.

En viktig del för att optimera processen är att genom att genomföra många standardiserade bergvärmeinstallationer på samma plats. Därigenom blir det en hög utnyttjandegrad på borrutrustningen, vilket även minskar transporterna. De tekniska och miljömässiga fördelarna är många, men för att det ska gå att genomföra i praktiken behöver dessutom kunderbjudanden och affärsprocessen utvecklas – något som också ingår i detta projekt.

Fakta

Projekt: Optimerad bergvärme för småhus i Europa
Utförare: RISE
Samfinansiärer: Energimyndigheten, LKAB Wassara AB, Neoenergy Sweden AB

Projektstart: juni 2020
Projektslut: januari 2021
Projektbudget: 547 500 kr

Projektledare: Oskar Räftegård

Energimyndighetens projektnummer: P50404-1

– Vi vill utveckla samarbeten tillsammans med småhustillverkare, då de största möjligheterna för vårt borrhålskoncept är nya bostadsområden, så målet är att hitta samarbeten med intresserade småhustillverkare, säger Oskar Räftegård.

I projektet kommer man även att titta på olika finansieringsmöjligheter och undersöka lösningar som att hyra borrhål och samarbeten med företag som kan sälja ”färdig bergvärme”.

– Vi tror att marknaden är mogen för mer bergvärme i många europeiska länder – framförallt i Norden och Tyskland där man redan idag använder bergvärmetekniken. Särskilt om vi på ett avsevärt sätt kan reducera installationskostnaden och få fram attraktiva kunderbjudanden. Det i sin tur kan gynna svenska företag till export, säger Oskar Räftegård.

Projektet pågår till 2021 och målsättningen är att ta fram underlag för en standardiserad energibrunn och engagera fler aktörer inför att i nästa etapp gå vidare till experimentellt genomförande.

Av Ann-Sofie Borglund