Det behövs utveckling av robust teknik anpassad för nybyggnation av lågenergihus och näranollenergibyggnader, till exempel superisolerande väggsystem. Att använda rätt klimatskal kan också vara ett effektivt verktyg för att minska energianvändningen vid renovering.