Det behövs fler grundläggningstyper med minskad klimatpåverkan. I det här projektet testas en lösning där grunden fungerar som ett aktivt termiskt batteri tillsammans med dess tryckfördelande och bärande egenskaper. Lösningen ger nya möjligheter för träbyggandet och minskar påfrestningarna på elnätets effektbehov då energi inte behövs när belastningen är hög. Lösningen bidrar även till att tillvarata lokal elenergi ifrån solceller och termiskt via värmepump.

Fakta

Projekt: Aktiv Termisk Grundläggning fullskalestudie av inneklimat, energi och synergieffekter
Koordinator: Svensk Trägrundläggning AB
Projektpartner: kWh Mark AB, LK Systems AB, Svensk Trägrundläggning AB, TRÄ- OCH MÖBELFÖRETAGEN

Projektstart: Mars 2022
Projektslut: December 2024
Projektbudget: 1 976 000

Projektledare: Klas Wickman

Energimyndighetens projektnummer: P2021-00258