– En karuselldörr är dyrare än en vanlig dörr och ju bättre dörr du har desto lägre blir fakturan för uppvärmning, men idag kan du som fastighetsägare inte veta hur mycket lägre fakturan blir. Det vill vi ändra på, säger Sofia Stensson, forskare vid RISE och den som håller i studien.

Det gjordes en studie på karuselldörrar på 60-talet och det publicerades också en vetenskaplig studie 2014. Dessa studier visar dock motstridiga resultat och själva resultaten är inte speciellt lättillgängliga för arkitekter, konstruktörer och fastighetsägare.

I detta projekt kommer RISE tillsammans med Assa Abloy att genomföra tester med tre fullskaliga dörrar i ett labb där man har installerat ett testrum – en klimatcell. I labbet kommer man att göra mätningar av luftläckage vid olika temperaturer i och utanför testrummet.

Fakta

Projekt: Beräkning av luftutbyte genom karuselldörrar
Utförare: Rise Research Institutes Of Sweden
Samfinansiärer: Energimyndigheten, ASSA ABLOY Entrance Systems AB

Projektstart: Augusti 2018
Projektslut: Juni 2021
Projektbudget: 1 457 600 kr

Projektledare: Sofia Stensson

Energimyndighetens projektnummer: 46857-1

– Dessa parametrar är svåra att beräkna, men har stor påverkan för energiåtgången. Vi vill i vår studie visa hur stor energibesparing det kan ge med en karuselldörr och när den rättfärdigar en sådan merkostnad, säger Sofia Stensson.

Hon betonar att det är viktigt att aktörer som ska besluta om valet av dörrar har tillgång till korrekt information, som också är lätt att ta till sig. Hittills har många förlitat sig på studien på 60-talet, sedan kom studien som publiceras 2014 som visar på ett annat resultat. RISE första studie ligger i linje med resultaten från studien på 60-talet.

– Det är olyckligt att det finns en modern studie som kanske inte visar på ett korrekt resultat. I vårt projekt är det därför viktigt att vi kan verifiera de mätmetoder som vi använder, så att de är tillförlitliga. Vi kommer därmed bidra till ny kunskap, och förhoppningsvis kan det leda till nya riktlinjer för luftutbyte genom karuselldörrar, säger Sofia Stensson och avslutar:

– Vi vill också att vårt underlag ska leda till bättre verktyg och information för de som ska köpa dörrar.

Intervjun är skriven av Ann-Sofie Borglund vid projektets början

Till projektets resultat